Καλώς ήρθατε στην επόμενη μέρα της χώρας, της κοινωνίας, των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Καλώς ήρθατε στο
Εθνική 2.0

Ένα πλαίσιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών που σχεδιάσαμε για να σας δώσουμε πρόσβαση και καθοδήγηση σε όλες τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Τι είναι το Εθνική 2.0

Η μεγάλη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας ξεκινάει.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 έρχεται να δώσει νέα κατεύθυνση και ώθηση στην ελληνική οικονομία και να στηρίξει τις επιχειρήσεις που γίνονται πιο εξωστρεφείς και καινοτόμες. Πάνω από 50 δις υπολογίζεται να διατεθούν στην οικονομία, με βασικούς πυλώνες το περιβάλλον, την ψηφιακή αναβάθμιση, την κοινωνική συνοχή αλλά και την επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινάνε μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα, ανοίγουν επιδοτήσεις και ευκαιρίες για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και αυξάνονται οι θέσεις εργασίας. Στόχος είναι όλοι οι δικαιούχοι να αποκτήσουν τη στήριξη που χρειάζονται.

Γι’ αυτό, έχοντας τον ίδιο σκοπό, στην Εθνική Τράπεζα σχεδιάσαμε και δημιουργήσαμε το πλαίσιο στήριξης Εθνική 2.0.

Ένα πλαίσιο στήριξης και καθοδήγησης για την κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης που επιδιώκει να επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης είτε άμεσα, χρηματοδοτώντας τα επενδυτικά της σχέδια, είτε έμμεσα ως ανάδοχος, υπεργολάβος ή προμηθευτής δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Με εύκολη και άμεση πρόσβαση σε προνομιακά δάνεια και έξυπνη χρηματοδότηση σε όλες τις επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα
  • Δημιουργήσαμε για κάθε ξεχωριστό πελάτη ομάδες ειδικών συμβούλων που γνωρίζουν σε βάθος τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οι οποίοι μπορούν
  • να προτείνουν ολοκληρωμένες και προσαρμοσμένες σε εσάς λύσεις
  • να κατανοούν τις ανάγκες των επιχειρήσεων
  • να καθοδηγήσουν την ένταξή σας στο κατάλληλο πρόγραμμα δράσης
  • να βρίσκονται πάντα δίπλα σας, σε κάθε βήμα ανάπτυξης
  • Γνωρίζοντας σε βάθος τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, το Εθνική 2.0 διαθέτει όλα τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που χρειάζεται μία επιχείρηση, κάθε μεγέθους, για να αποκομίσει στο μέγιστο τα οφέλη του Ταμείου, συνδυάζοντας πρόσβαση σε επιδοτήσεις, προνομιακή χρηματοδότηση και άλλες έξυπνες λύσεις στήριξης.

Έτσι περνάμε στην επόμενη μέρα της ανάκαμψης.

Έτσι περνάμε στην επόμενη μέρα της Ελλάδας.

Συμπληρώστε τη φόρμα για να σας καλέσει ένας σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας και να σας καθοδηγήσει στο πρόγραμμα Εθνική 2.0.

8 απαντήσεις της Εθνικής Τράπεζας για το μέλλον της επιχείρησής σας.