Συχνές Ερωτήσεις

1. Η εγγραφή νέων πελατών μέσω της εφαρμογής NBG Mobile Banking απευθύνεται σε όλους;


Η νέα δυνατότητα προσφέρεται σε κάθε Φυσικό Πρόσωπο, που δεν έχει προηγούμενη σχέση με την Τράπεζα και πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, είναι υπόχρεος φορολογικά στην Ελλάδα, διαθέτει ελληνική υπηκοότητα, είναι κάτοικος Ελλάδας, διαθέτει ελληνικό κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).


2. Ποια είναι τα έγγραφα που χρειάζονται για την εγγραφή μου;


Τα έγγραφα που θα χρειαστείτε είναι: ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ ή ελληνικό δελτίο ταυτότητας με τυπωμένους χαρακτήρες (όχι χειρόγραφο), εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίων δύο ετών ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, επιβεβαιωτικό έγγραφο απασχόλησης για εργαζόμενους, σπουδαστές, συνταξιούχους ή ατομικές επιχειρήσεις και επιβεβαιωτικό έγγραφο για τη διεύθυνση κατοικίας (τελευταίων 3 μηνών), το οποίο θα χρειαστεί μόνο στην περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας σας είναι διαφορετική από αυτήν που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό ή στη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.


3. Μπορώ να ανοίξω λογαριασμό για κάποιο άλλο πρόσωπο;


Όχι, μέσα από το NBG Mobile Banking app μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας λογαριασμό, προσωπικούς κωδικούς i-bank για την πρόσβασή σας σε internet & mobile banking και προσωπική χρεωστική κάρτα.


4. Εάν εγγραφώ μέσω Mobile Banking, έχω τις ίδιες δυνατότητες με οποιονδήποτε άλλον πελάτη που έκανε τη διαδικασία μέσω Καταστήματος;


Ναι, τα προϊόντα που αποκτάτε διαθέτουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που θα αποκτούσατε με την επίσκεψή σας σε ένα Κατάστημα. Η μόνη διαφορά είναι κάποιοι γεωγραφικοί περιορισμοί για συναλλαγές σε χώρες υψηλού κινδύνου και συγκεκριμένα: μη αποδοχή εισερχομένων εμβασμάτων από χώρες υψηλού κινδύνου*(link με λίστα χωρών), μη δυνατή αποστολή εξερχόμενων εμβασμάτων σε χώρες υψηλού κινδύνου και απαγόρευση χρήσης κάρτας σε χώρες υψηλού κίνδυνου σε e-commerce συναλλαγές και σε ATMs, POS των χωρών αυτών. Οι παραπάνω περιορισμοί θα πάψουν να ισχύουν με την επίσκεψή σας σε ένα Κατάστημα.


5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω χειρόγραφη ταυτότητα για την εγγραφή μου;


Όχι, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ ή ελληνικό δελτίο ταυτότητας με τυπωμένους χαρακτήρες.


6. Χρειάζεται να αναρτήσω τη φορολογική μου δήλωση;


Όχι, το έγγραφο που χρειάζεται να αναρτήσετε είναι το εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίων δύο ετών, ή, αν δεν υποβάλλατε φορολογική δήλωση το προηγούμενο έτος, τη Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ.


7. Σε ποια περίπτωση θα χρειαστεί να αναρτήσω λογαριασμό ΔΕΚΟ;


Επιβεβαιωτικό έγγραφο για τη διεύθυνση κατοικίας (τελευταίων 3 μηνών), θα χρειαστεί να αναρτήσετε μόνο στην περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας σας είναι διαφορετική από αυτήν που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σας ή στη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.


8. Στην περίπτωση που το επιβεβαιωτικό έγγραφο για τη διεύθυνση κατοικίας/ επικοινωνίας δεν αναγνωριστεί σωστά από την εφαρμογή, μπορώ να πληκτρολογήσω τη διεύθυνσή μου;


Ναι, γίνεται.


9. Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να αναρτηθεί επιβεβαιωτικό έγγραφο απασχόλησης;


Επιβεβαιωτικό έγγραφο απασχόλησης χρειάζεται να αναρτηθεί στις περιπτώσεις που ο χρήστης δηλώσει μία από τις εξής κατηγορίες επαγγελμάτων: εργαζόμενος, σπουδαστής, συνταξιούχος ή ατομική επιχείρηση.


10. Τι επιβεβαιωτικό έγγραφο απασχόλησης μπορώ να χρησιμοποιήσω αν δηλώσω «εργαζόμενος»;


Ως έγκυρη βεβαίωση απασχόλησης θεωρείται η βεβαίωση εργοδότη ή η πιο πρόσφατη απόδειξη μισθοδοσίας.


11. Τι επιβεβαιωτικό έγγραφο απασχόλησης μπορώ να χρησιμοποιήσω αν δηλώσω «ατομική επιχείρηση»;


Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται κάποιο έγγραφο που πιστοποιεί το επάγγελμα, όπως στοιχεία μητρώου από TAXIS όπου εμφανίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, επαγγελματική ταυτότητα, βεβαίωση αρμόδιου συλλόγου, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3).


12. Τι επιβεβαιωτικό έγγραφο απασχόλησης μπορώ να χρησιμοποιήσω αν είμαι «σπουδαστής»;


Σε αυτή την περίπτωση, αποδεκτά έγγραφα είναι η ακαδημαϊκή ταυτότητα, το φοιτητικό πάσο, η βεβαίωση σπουδών και το βιβλιάριο σπουδών.


13. Τι επιβεβαιωτικό έγγραφο απασχόλησης μπορώ να χρησιμοποιήσω αν είμαι «συνταξιούχος»;


Το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης αποτελεί αποδεκτό επιβεβαιωτικό έγγραφο.


14. Τι επιβεβαιωτικό έγγραφο απασχόλησης μπορώ να αναρτήσω αν δηλώσω μία από τις κατηγορίες «εισοδηματίας», «οικιακά», «μη εργαζόμενος», «μαθητής»;


Για τις παραπάνω κατηγορίες, δεν απαιτείται κάποιο επιβεβαιωτικό.


15. Τι θα χρειαστεί να κάνω κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης με τον πιστοποιημένο εκπρόσωπο;


Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας το έγγραφο ταυτοποίησης που επιλέξατε να χρησιμοποιήσετε (ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ ή ελληνικό δελτίο ταυτότητας με τυπωμένους χαρακτήρες), το οποίο θα δείξετε στον εκπρόσωπο, μέσω της κάμερας του κινητού σας τηλεφώνου.


16. Μετά την ολοκλήρωση της βιντεοκλήσης με τον πιστοποιημένο εκπρόσωπο, η διαδικασία εγγραφής έχει ολοκληρωθεί;


Όχι αμέσως. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της βιντεοκλήσης, ακολουθεί η ψηφιακή υπογραφή των συμβατικών εγγράφων με τη χρήση κωδικού που θα λάβετε στο κινητό σας. Ύστερα από αυτό το βήμα, η διαδικασία εγγραφής έχει ολοκληρωθεί.


17. Τι συμβαίνει εάν δεν υπογράψω μετά την βιντεοκλήση τις απαραίτητες συμβάσεις;


Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσετε το βήμα της υπογραφής των συμβάσεων αμέσως μετά τη βιντεοκλήση, υπάρχει η δυνατότητα να υπογράψετε εντός της τρέχουσας ημέρας. Διαφορετικά, θα χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή, χρησιμοποιώντας ένα νέο e-mail.


18. Ποιες ημέρες και ώρες παρέχεται η δυνατότητα βιντεοκλήσης;


Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο!


Κατέβασε την εφαρμογή NBG Mobile Banking!


Γίνε πελάτης της Εθνικής χωρίς επίσκεψη στο Κατάστημα, από το κινητό σου, μέσω της εφαρμογής NBG Mobile Banking.